И през 2016 г. расте броят на покупките на имоти с цел инвестиция

Инвестиционните сделки на имотния пазар в България през 2016 г. са били за 261 млн. евро, показват данни от проучването на една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти.

Най-големите транзакции са продажбата на Sofia Airport Center, логистичната база на СОМАТ и Стоков базар "Илиянци" и делът им е 36%. 

През второто полугодие най-много са сделките с хотели (27%), които изместват от първата позиция тези с офис площи. Те пък през първото полугодие са заемали 50% от общия дял, докато през второто процентът им е 18%, равен на този на сделките с търговски площи.

Регистрира се завръщане на интереса към индустриални и логистични имоти, чиито принос се изразява в 20% дял. През 2016 г. транзакциите с имоти, генериращи доход, надвишават значително (65%) тези с активи, придобити със спекулативна цел (19%) или за собствено ползване (16%). 


От участниците на пазара с водеща роля са българските купувачи - 75%, спрямо международните.

Наблюдава се стабилно нарастване на дела на инвеститорите в недвижими имоти през последните години от 65 % през 2015 г. до 84% през 2016 г. за сметка на крайните ползватели. 


Нивата на възвръщаемост понижават стойностите си от 2015 г. при офисни и търговски площи от 8.75%, а при индустриалните площи запазват нивата си - 11%. Очаква се инвестиционни сделки с мащабни генериращи доход качествени активи, договорени в края на 2016 г. и с предстоящо финализиране в началото на 2017 г., да понижат тези проценти с още 0.5% до 1%.

Очаква се положителното развитие на пазара да продължи и инвестиционният обем към края на годината да надхвърли този от 2016 г.

Нивата на възвръщаемост ще се свият. Броят на сделките с недвижими имоти в страните от Централна и Източна Европа ще се увеличава и заради нарасналото финансиране от други източници. Азиатските и южноафриканските инвеститори все повече ще навлизат на пазари от Централна и Източна Европа, които преди са били приоритет за германските, британските и американските инвеститори.

« назад към новините